PWYLLGOR CRAFFU

ADDYSG & PHLANT

 

25AIN IONAWR 2018

 

 

DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU’R PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG & PHLANT

 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

·         Hoelio sylw ar y cynnydd sy’n cael ei wneud mewn perthynas â’r camau, y ceisiadau neu’r atgyfeiriadau a gofnodwyd yng nghyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor. 

 

Rhesymau:

 

·         Er mwyn i’r aelodau gyflawni eu dyletswyddau craffu mewn perthynas â monitro perfformiad.

 

 

Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad:

NAC OES

 

 

 

Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio: DDIM YN BERTHNASOL

 

 

 

Y Gyfarwyddiaeth:

Prif Weithredwr

 

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Linda Rees-Jones

 

 

Awdur yr adroddiad:

Michelle Evans Thomas

 

 

Swyddi:

 

 

 

Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

 

 

Prif Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

 

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

01267 224010

lrjones@sirgar.gov.uk

 

 

01267 224470

MEEvansThomas@sirgar.gov.uk

 

 

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

EDUCATION & CHILDREN

 SCRUTINY COMMITTEE

 

25th JANUARY 2018

 

 

Education & Children Scrutiny Committee Actions & Referrals Update

 

 

 

During the course of a municipal year, several requests for additional information are made by the Committee in order to assist it in discharging its scrutiny role.

 

The attached report provides members of the Committee with an update on the progress made in relation to these requests.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 

 


 

 

 

IMPLICATIONS

 

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report. 

           

Signed:  

Linda Rees-Jones

 

Head of Administration & Law

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

CONSULTATIONS

 

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

           

Signed:  

Linda Rees-Jones

 

Head of Administration & Law

 

1. Local Member(s) – N/A

2. Community / Town Council – N/A

3. Relevant Partners – N/A

4. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection

 

Education & Children Scrutiny Committee Reports and Minutes

 

 

Agendas and Minutes available to view on the Council’s website.