Cyfarfod Gweithgor Swyddogion

                       04 Medi 2017 11.35 – 13.15

       Neuadd y Sir, Caerdydd

 

Nodyn Briffio i'r Cydbwyllgor

 

 

 

Yn bresennol:

 

Chris Lee (CL), Rhondda Cynon Taf                   Dan Paley (DP), Powys

Anthony Parnell (AP), Sir Gâr                               Phil Latham (PL), Sir y Fflint

Nigel Aurelius (NA), Torfaen                                 Barrie Davies (BD), Rhondda Cynon Taf

Paul Rowles (PR), Torfaen                                                Yvonne Keitch (YK), Rhondda Cynon Taf                                             

Gary Watkins (GW), Caerdydd                                                                                                                 

                                                                                                                                   

Wedi deialu i mewn:

 

Chris Moore (CM), Sir Gâr                                                                                                             

Dafydd Edwards (DE), Gwynedd

Jeff Dong (JD), Abertawe

Caroline Roberts (CR), Gwynedd

John Wright (JW), Hymans

Andrew Johnston (AJ), Hymans

 

Eraill yn bresennol:

 

Tracey Williams (TW) (Sir Gâr - Cofnodion)

 

Ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Ben Smith (BS), Abertawe                                     Christine Salter (CS), Caerdydd

Karen Cobb (KC), Abertawe                                  Gareth Henson (GH), Caerdydd

Graeme Russell (GR), Torfaen                              David Powell (DP), Powys

Debbie Fielder (DF), Sir y Fflint                            Joe Rollin (JR), Powys

 

 

           

1.    Cytundeb Gweithredwr a'r Broses Dendro

 

Deialodd John Wright ac Andrew Johnson, Hymans, i mewn i roi diweddariad ar y broses:

·         Roedd arfarnu'r 4 bidiwr wedi'i gwblhau

·         Roedd cwestiynau er eglurder wedi'u hanfon at un o'r bidwyr ac roeddem yn aros am eu hymateb

·         Burges Salmon i ddarparu cyngor ynghylch modelau un o'r bidwyr

 

 

2.    Is-gronfeydd

 

Roedd cynnig byr wedi'i ddarparu gan Hymans. Roedd y cynnig yn cael ei archwilio ar y pryd ac roedd y swyddogion ar fin cyfarfod i drafod.

 

 

 

 

3.    MIFID II

 

Rhaid i'r awdurdodau dirprwyedig lofnodi'r holl lythyrau optio i fyny gyda chymeradwyaeth y pwyllgor a bydd angen cofrestriad LEI.

 

 

4.    Adolygiad Cynnydd Gwanwyn DCLG

 

Llythyr i'w anfon i DCLG erbyn 20 Hydref 2017

 

 

5.    Cydbwyllgor Llywodraethu

 

Y cyfarfod Cydbwyllgor nesaf i'w gynnal yng Nghaerfyrddin ar 7 Tachwedd 2017.