Cyfarfod Gweithgor Swyddogion

 28 Gorffennaf 2017 12.40 - 15.30

      Neuadd y Sir, Caerdydd

 

Nodyn Briffio i'r Cydbwyllgor

 

 

 

Yn bresennol:

 

Chris Moore (CM), Sir Gâr;                                                Nigel Aurelius (NA), Torfaen;        

Dafydd Edwards (DE), Gwynedd;                                     Graeme Russell (GR), Torfaen;

Christine Salter (CS), Caerdydd;                                      David Powell (DP), Powys;

Gary Watkins (GW), Caerdydd;                                         Joe Rollin (JR), Powys;     

Chris Lee (CL), Rhondda Cynon Taf;                              Phil Latham (PL), Sir y Fflint;

Yvonne Keitch (YK), Rhondda Cynon Taf;                    Debbie Fielder (DF), Sir y Fflint;   

Karen Cobb (KC), Abertawe;                                            

                                                                                                                                                                       

Eraill yn bresennol:

 

Tracey Williams (TW) (Sir Gâr - Cofnodion)

 

Ymddiheuriadau am absenoldeb:

 

Anthony Parnell (AP), Sir Gâr;

Ben Smith (BS), Abertawe;

Jeff Dong (JD), Abertawe;

Caroline Roberts (CR), Gwynedd;

Gareth Henson (GH), Caerdydd;

Paul Rowles (PR), Torfaen;

Barrie Davies (BD), Rhondda Cynon Taf;

Dan Paley (DP), Powys.

 

 

1.    Cytundeb Gweithredwr a'r Broses Dendro

 

Deialodd Andrew Johnson, Hymans, i mewn i roi diweddariad ar y broses:

·         Derbyniwyd pedwar ymateb i'r tendr ar gyfer y contract gweithredwr.

·         Bydd yr arfarnu wedi'i gwblhau erbyn 8 Awst a rhestr fer yn cael ei chytuno erbyn 10 Awst.

·         Cynhelir cyflwyniadau'r Bidwyr ar 23/24 Awst.

·         Cyflwynir penderfyniad ar y gweithredwr i'r Cydbwyllgor ar 18 Medi.

·         Awdurdodau cyfansoddol unigol i ystyried y penderfyniad erbyn 3 Hydref.

·         Rhybudd Dyfarnu i'w gyhoeddi i'r hoff fidiwr ar 4 Hydref.       

 

 

2.    Awdurdod Lletya

 

Bydd swyddi gwag newydd yn cael eu hysbysebu'n fuan.

 

 

3.    Cydbwyllgor Llywodraethu

 

Y cyfarfod Cydbwyllgor nesaf i'w gynnal yng Nghaerfyrddin ar 18 Medi 2017.