PWYLLGOR ARCHWILIO

6ed O IONAWR 2017

 

 

Nodyn briffio ar gynigion ar gyfer gwella – Gwaith dilynol yn Rhagfyr 2016

 

 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen:

 

·         Bod y Pwyllgor yn derbyn nodyn briffio Swyddfa Archwilio Cymru a ddisgrifir uchod. 

 

Rhesymau:

 

·         Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyflawni gwaith archwilio ariannol a pherfformiad yn y Cyngor. Mae’r nodyn briffio yn crynhoi’r cynnydd a wnaed i ddilyn ei Gynigion ar gyfer Gwella, yn Rhagfyr 2016.

 

 

Ymgynghorwyd â’r pwyllgor craffu perthnasol:

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad:

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad:

 

 

AMHERTHNASOL

NAC OES

NAC OES

 

 

Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

Cyng. David Jenkins (Adnoddau)

 

 

 

Y Gyfarwyddiaeth:

Gwasanaethau Corfforaethol

 

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Owen Bowen

 

 

Awdur yr adroddiad:

Owen Bowen  

 

 

Swydd:

 

 

 

Pennaeth Gwasanaethau Cyllidol

 

 

 

Rhif Ffôn / Cyfeiriad E-bost:

 

 

 

01267 224886

obowen@sirgar.gov.uk

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

AUDIT COMMITTEE

6th JANUARY 2017

 

 

Briefing note on Proposals for Improvement – Follow up work as at December 2016

 

 

 

This report provides the Audit Committee with information on the purpose and progress of the Wales Audit Office’s follow up work undertaken to assess what actions have been taken by the Council to address current Proposals for Improvement, as at December 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 

 


 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report.      

           

Signed: Owen Bowen         Head of Financial Services

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

 

 

 

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

 

Signed: Owen Bowen         Head of Financial Services

 

 

1. Scrutiny Committee – N/A

 

2. Local Member(s) – N/A

 

3. Community / Town Council – N/A

 

4. Relevant Partners – N/A

 

5. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THERE ARE NONE

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection