PWYLLGOR ARCHWILIO

6ed O IONAWR 2017

 

 

Protocol ar y cyd ar gyfer ardystio hawliadau a datganiadau grant

 

 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen:

 

·         Bod y Pwyllgor yn derbyn y protocol ar y cyd ar gyfer ardystio hawliadau a datganiadau grant, rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Rhesymau:

 

·         Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio’r hawliadau a datganiadau grant ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae’r protocol yma yn crynhoi’r trefniadau gwaith a gytunwyd mewn perthynas â’r archwiliadau hyn.

 

 

Ymgynghorwyd â’r pwyllgor craffu perthnasol:

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad:

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad:

 

 

AMHERTHNASOL

NAC OES

NAC OES

 

 

Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

Cyng. David Jenkins (Adnoddau)

 

 

 

Y Gyfarwyddiaeth:

Gwasanaethau Corfforaethol

 

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Owen Bowen

 

 

Awdur yr adroddiad:

Owen Bowen  

 

 

Swydd:

 

 

 

Pennaeth Gwasanaethau Cyllidol

 

 

 

Rhif Ffôn / Cyfeiriad E-bost:

 

 

 

01267 224886

obowen@sirgar.gov.uk

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

AUDIT COMMITTEE

6th JANUARY 2017

 

 

Joint protocol for the certification of Grant Claims and Returns

 

 

 

The Wales Audit Office audits grant claims and returns for Carmarthenshire County Council. This protocol summarises the agreed working arrangements in relation to these audits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 

 


 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report.      

           

Signed: Owen Bowen         Head of Financial Services

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

 

 

 

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

 

Signed: Owen Bowen         Head of Financial Services

 

 

1. Scrutiny Committee – N/A

 

2. Local Member(s) – N/A

 

3. Community / Town Council – N/A

 

4. Relevant Partners – N/A

 

5. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THERE ARE NONE

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection