PWYLLGOR ARCHWILIO

6ed O IONAWR 2017

 

 

Cyngor Sir Caerfyrddin – Camau yn deillio o archwiliad 2015/16 y cytunwyd arnynt

 

 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen:

 

·         Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y camau yn deillio o archwiliad 2015/16 y cytunwyd arnynt.

 

Rhesymau:

 

·         Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi camau y cytunwyd arnynt a fydd yn cael eu gweithredu gan y Cyngor a Swyddfa Archwilio Cymru wrth gwblhau’r broses cyfrifon ac archwilio 2016/17.

 

 

Ymgynghorwyd â’r pwyllgor craffu perthnasol:

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad:

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad:

 

 

AMHERTHNASOL

NAC OES

NAC OES

 

 

Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

Cyng. David Jenkins (Adnoddau)

 

 

 

Y Gyfarwyddiaeth:

Gwasanaethau Corfforaethol

 

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Owen Bowen

 

 

Awdur yr adroddiad:

Owen Bowen  

 

 

Swydd:

 

 

 

Pennaeth Gwasanaethau Cyllidol

 

 

 

Rhif Ffôn / Cyfeiriad E-bost:

 

 

 

01267 224886

obowen@sirgar.gov.uk

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

AUDIT COMMITTEE

6th JANUARY 2017

 

 

Carmarthenshire County Council – Agreed actions arising from the 2015/16 audit

 

 

 

This report summarises the agreed actions that will be carried out by both the Council and the Wales Audit Office in completing the 2016/17 accounts and audit process.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 

 


 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report.      

           

Signed: Owen Bowen         Head of Financial Services

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

 

 

 

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

 

Signed: Owen Bowen         Head of Financial Services

 

 

1. Scrutiny Committee – N/A

 

2. Local Member(s) – N/A

 

3. Community / Town Council – N/A

 

4. Relevant Partners – N/A

 

5. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THERE ARE NONE

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection