PWYLLGOR ARCHWILIO

6ed O IONAWR 2017

 

 

Y newyddion diweddaraf ynghylch Cefnogi Pobl

 

 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen:

 

·         Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r gwelliannau a’r amcanion gwaith parhaol.  

 

Rhesymau:

 

·         Nodi’r argymhellion Archwiliad Mewnol ar gyfer Adolygiad Grant 2015/16 a nodi cynnydd a gweithredu arfaethedig y Tîm Cefnogi Pobl. 

 

·         Yng nghyfarfod y 10fed o Orffennaf 2015, cafwyd cais bod adroddiad gwelliant yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio bob cwarter. Hefyd, cafwyd cais am ddiweddariad ynghylch adolygiad Archwilio Mewnol a gyflawnwyd ar gyfer yr Archwiliad Grant 2015/16.  

 

 

Ymgynghorwyd â’r pwyllgor craffu perthnasol:

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad:

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad:

 

 

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol

 

 

 

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

·         Cyng. David Jenkins (Adnoddau)

·         Cyng. Jane Tremlett (Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

 

Y Cyfarwyddiaethau:

Cymunedau / Gwasanaethau Corfforaethol

 

Enw Penaethiaid y Gwasanaethau:

 

Phil Sexton

 

 

Chris Harrison

 

 

 

Swyddi:

 

 

 

 

 

 

Pennaeth Archwilio, Risg a

Chaffael

 

Pennaeth Comisiynu Strategol ar y Cyd 

 

 

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

 

 

 

01267 246217

psexton@sirgar.gov.uk

 

chris.harrison@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

 

 

Y Cyfarwyddiaethau:

Cymunedau / Gwasanaethau Corfforaethol

 

Awduron yr adroddiad:

 

Helen Pugh

 

 

Neil Edwards

 

 

 

Swyddi:

 

 

 

 

 

Rheolydd Archwilio a Risg

 

 

Rheolwr Diogelu a Chomisiynu 

 

 

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

 

 

01267 246223

hlpugh@sirgar.gov.uk

 

01267 228952

nedwards@sirgar.go.vuk

 

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

AUDIT COMMITTEE

6th JANUARY 2017

 

 

Supporting People Update

 

 

 

The attached report summarises the main findings of the Internal Audit Review of the 2015/16 Grant Review noting issues arising that have previously been submitted to the Audit Committee.

 

The report also summarises the progress made to date by the Supporting People Team to address each issue with the proposed work and timeline to continue to address the issues identified.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 

 


 

 

IMPLICATIONS

 

 

We confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report.      

 

 

Signed:  

Phil Sexton

Chris Harrison

 

Head of Audit, Risk & Procurement

Head of Strategic Joint Commissioning

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

NONE

NONE

YES

NONE

NONE

NONE

NONE

 

 

3. Finance – Reviews carried out to ensure systems in place comply with the Authority’s Financial Procedure Rules, Grants Manual and the Welsh Government Grants Terms and Conditions.

 

 

 

CONSULTATIONS

 

 

We confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

 

 

Signed:  

Phil Sexton

Chris Harrison

 

Head of Audit, Risk & Procurement

Head of Strategic Joint Commissioning

 

 

1. Scrutiny Committee – N/A

2. Local Member(s) – N/A

3. Community / Town Council – N/A

4. Relevant Partners – N/A

5. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection

 

Internal Audit Plan Update 2014/15 and 2015/16 – Audit Committee (10th July 2015)

 

Cymraeg

http://online.carmarthenshire.gov.uk/agendas/cym/PARC20150710/MINUTES.HTM

 

English

http://online.carmarthenshire.gov.uk/agendas/eng/AUDC20150710/MINUTES.HTM