PWYLLGOR ARCHWILIO

6ed O IONAWR 2017

 

 

Diweddariad ynghylch y

Cynllun Archwilio Mewnol 2016/17

 

 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen:

 

·         Bod y Pwyllgor yn derbyn y diweddariad ynghylch y Cynllun Archwilio Mewnol 2016/17.

 

Rhesymau:

 

·         Cyflwynir adroddiad cynnydd rheolaidd bob tro y mai’r Pwyllgor Archwilio yn cwrdd.

 

 

Ymgynghorwyd â’r pwyllgor craffu perthnasol:

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad:

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad:

 

 

AMHERTHNASOL

AMHERTHNASOL

AMHERTHNASOL

 

 

 

Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

Cyng. David Jenkins (Adnoddau)

 

 

 

Y Gyfarwyddiaeth:

Gwasanaethau Corfforaethol

 

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Phil Sexton

 

 

Awdur yr adroddiad:

Helen Pugh

 

 

Swyddi:

 

 

 

Pennaeth Archwilio, Risg a

Chaffael

 

 

Rheolydd Archwilio a Risg

 

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

01267 246217

psexton@sirgar.gov.uk

 

 

01267 246223

hlpugh@sirgar.gov.uk

 

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

AUDIT COMMITTEE

6th JANUARY 2017

 

 

Internal Audit Plan 2016/17 Update

 

 

 

This report provides the Committee members with progress of the Internal Audit Plan.

 

The following reports are attached:

 

REPORT A (i): Internal Audit Plan 2016/17 – Progress Report

 

REPORT A (ii): Internal Audit Plan 2016/17 – Recommendations Scoring Matrix

 

REPORT B: Summary of Completed Final Reports 2016/17 relating to Key Financial Systems (April 2016 to date)

 

A summary of final reports for the key systems completed during the last quarter is attached:

 

1.    Pensions Payroll

 

2.    Payroll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 

 


 

 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report. 

           

Signed:   Phil Sexton          Head of Audit, Risk & Procurement

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

NONE

NONE

YES

NONE

NONE

NONE

NONE

 

 

3. Finance – Reviews carried out to ensure systems in place comply with the Authority’s Financial Procedure Rules.

 

 

 

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

 

Signed:   Phil Sexton          Head of Audit, Risk & Procurement

 

 

1. Scrutiny Committee – N/A

 

2. Local Member(s) – N/A

 

3. Community / Town Council – N/A

 

4. Relevant Partners – N/A

 

5. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection

 

Strategic Audit Plan 2016-19           

 

AC 28-03-16

Internal Audit Unit