Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Llun, 3 Chwefror 2020

 

 

At:  holl aelodau’r Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. SYDD I’W GYNNAL YN Ystafell Gynadledda Adnoddau - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. AM 2.15 yp, Dydd Mercher, 19eg Chwefror, 2020 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Emma Bryer

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224029

E-bost:

ebryer@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


PANEL YR AELODAU O RAN APELIADAU CLUDIANT O’R CARTREF I’R YSGOL

 

3 NEU  4 AELOD

 

 

AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL AR GYFER GWASANAETHAU TECHNEGOL

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

H.A.L. Evans

 

 

 

AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL AR GYFER ADDYSG A PHLANT

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

G. Davies

 

AELOD(AU)  LLEOL AR GYFER Y WARD BERTHNASOL

 

 

 

1.

Y Cynghorydd

I.W. Davies

 

 

 

 

 

 

SYLWER:-

 

  1. YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS YR AMGYLCHEDD FYDD CADEIRYDD PANEL APÊL YR AELODAU (NEU YN EI ABSENOLDEB, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT)

 

2.      NI CHANIATEIR EILYDDION  MEWN CYFARFODYDD O’R PANEL

 

 

 

 

 


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

THE REPORT RELATING TO THE FOLLOWING ITEM IS NOT FOR PUBLICATION AS IT CONTAINS  EXEMPT INFORMATION AS DEFINED IN PARAGRAPH 12 OF PART 4 OF SCHEDULE 12A TO THE LOCAL GOVERNMENT ACT, 1972 AS AMENDED BY THE LOCAL GOVERNMENT (ACCESS TO INFORMATION) (VARIATION) (WALES) ORDER 2007. IF FOLLOWING THE APPLICATION OF THE PUBLIC INTEREST TEST THE PANEL RESOLVES PURSUANT TO THE ACT TO CONSIDER THIS  ITEM IN PRIVATE, THE PUBLIC WILL BE EXCLUDED FROM THE MEETING DURING SUCH CONSIDERATION

 

 

</AI3>

<AI4>

4.        I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD  D.H. L.L. & L.H. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL

5 - 40

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>