Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Mawrth, 31 Rhagfyr 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Penodi Aelodau

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Penodi Aelodau A GYNHELIR YN Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP AM 12.00 yp, [NEU'N SYTH AR ÔL I'R CYFARFOD O'R CYNGOR DDOD I BEN, PA UN BYNNAG FYDD HWYRAF]  Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Martin S Davies

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224059

E-bost:

MSDavies@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


 

 

PWYLLGOR PENODI AELODAU

7 AELOD

 

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 4 AELOD

 

 

 

1

Cynghorydd

Mansel Charles

2

Cynghorydd

Tyssul Evans

3

Cynghorydd

Jeanette Gilasbey

4

Cynghorydd

Alan Speake (Cadeirydd)

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 1 AELOD

 

 

 

1

Cynghorydd

Suzy Curry

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 1 AELOD

 

 

 

1

Cynghorydd

Anthony Davies (Is-Gadeirydd)

 

 

        GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 1 AELOD

 

 

 

 

1      Cynghorydd      Jeff Edmunds

 

 

 


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        YSTYRIED PENODI'R CYNGHORYDD PHILIP HUGHES I GYMERYD LLE'R CYNGHORYDD ROB EVANS (SYDD DDIM YN AELOD O'R GRWP ANNIBYNNOL BELLACH) FEL AELOD O GYNGOR SANT IOAN DROS SIR GAERFYRDDIN.

 

</AI3>

<AI4>

4.        YSTYRIED PENODI'R CYNGHORYDD IEUAN DAVIES I GYMERYD LLE'R CYNGHORYDD ROB EVANS (SYDD DDIM YN AELOD O'R GRWP ANNIBYNNOL BELLACH) FEL AELOD O GYNGOR IECHYD CYMUNEDOL HYWEL DDA.

 

</AI4>

<AI5>

5.        LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 14EG TACHWEDD, 2018.

5 - 6

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>