Dydd Iau, 12 Mawrth 2020

 

 

AT:  YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS addysg & Phlant

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant A GYNHELIR YN Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin AM 9.00 yb, AR Dydd Mercher, 18fed Mawrth, 2020 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Emma Bryer

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224029

E-bost:

ebryer@sirgar.gov.uk

 

Wendy Walters Prif Weithredwr, Chief Executive,
Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP
County Hall, Carmarthen. SA31 1JP

 


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.    DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

 

</AI1>

<AI2>

2.    LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 23AIN IONAWR, 2020

 

3 - 4

</AI2>

<AI3>

3.    PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL.

 

5 - 14

</AI3>

<AI4>

4.    PENODI AELODAU'R FFORWM DERBYNIADAU ADDYSG

 

15 - 18

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

 

Sylwer: - Nid oes hawl gan y wasg a'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod. Bydd y cofnod penderfyniad yn cael ei gyhoeddi fel arfer o fewn 3 diwrnod gwaith.