Dydd Llun, 24 Chwefror 2020

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Cynllunio A GYNHELIR YN Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. AM 11.30 yb, Dydd Mercher, 4ydd Mawrth, 2020 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

Wendy Walters

 PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Emma Bryer

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224029

E-bost:

Democraticservices@sirgar.gov.uk

 

Wendy Walters Prif Weithredwr, Chief Executive,
Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP
County Hall, Carmarthen. SA31 1JP

 

 

 

 


 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO

20 AELOD

 

 

 

Y GRŴP PLAID CYMRU – 10 AELOD

1.

Y Cynghorydd Mansel Charles

Aelod o Gyngor Cymuned Llanegwad

2.

Y Cynghorydd Tyssul Evans

Aelod o Gyngor Cymuned Llangyndeyrn

3.

Y Cynghorydd Jeanette Gilasbey

Aelod o Gyngor Tref Cydweli

4.

Y Cynghorydd Ken Howell

 

5.

Y Cynghorydd Carys Jones

6.

Y Cynghorydd Alun Lenny (Cadeirydd)

Aelod o Gyngor Tref Caerfyrddin

7.

Y Cynghorydd Jean Lewis

 

8

Y Cynghorydd Dorian Phillips

 

9.

Y Cynghorydd Gareth Thomas

Aelod o Gyngor Cymuned Llanedi

10

Y Cynghorydd Eirwyn Williams

 

 

 

 

Y GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

1.

Y Cynghorydd Penny Edwards

 

2.

Y Cynghorydd John James

Aelod o Gyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn

3.

Y Cynghorydd Dot Jones

Aelod o Gyngor Cymuned Llannon

5.

Y Cynghorydd Kevin Madge

Aelod o Gyngor Tref Cwmaman

 

Y GRŴP ANNIBYNNOL – 4 AELOD

1.

Y Cynghorydd Sue Allen

Aelod o Gyngor Tref Hendy-Gwyn

2.

Y Cynghorydd Ieuan Davies

 

3.

Y Cynghorydd Joseph Davies

 

4.

Y Cynghorydd Irfon Jones (Is-Gadeirydd)

Aelod o Gyngor Cymuned Bronwydd

 

Y GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 2 AELOD

1.       Lle Gwag

2.       Lle Gwag

 

NI CHANIATEIR EILYDDION MEWN CYFARFODYDD O’R PWYLLGOR YMA

 

 

Aeloday Lleol a gwahoddir i fynychu’r cyfarfod:

 

Eitem 3.1 – Cynghorwyr R. James a S. Najmi.


 

 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        YSTRIED ADRODDIADAU'R PENNAETH CYNLLUNIO YNGHYLCH Y CEISIADAU CYNLLUNIO CANLYNOL [YR YMWELODD Y PWYLLGOR A'U SAFLEOEDD YN FLAENOROL] A PHENDERFYNU AR Y CEISIADAU

 

</AI3>

<AI4>

3 .1        S/39984 - CAIS ADOLYGOL AR GYFER CADW ANHEDDAU AR BLOTIAU 4 A 5 A GYMERADWYWYD O'R BLAEN O DAN GYFEIRNOD S/33081 YN LLAIN 4 & 5, CERDDI GLASFRYN GARDENS, LLANELLI, SA15 3LL

5 - 14

</AI4>

<AI5>

4.        RHANBARTH Y DWYRAIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

15 - 28

</AI5>

<AI6>

5.        RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

29 - 36

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>