Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth, 4 Mehefin 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Cyfarfod ar y Cyd y Pwyllgorau Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd & Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyfarfod ar y Cyd y Pwyllgorau Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd & Gofal Cymdeithasol ac Iechyd SYDD I’W GYNNAL YN Siambr,  - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. AM 10.00 yb AR Dydd Llun, 10fed Mehefin, 2019 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Mark James DYB

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Emma Bryer

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224029

E-bost:

ebryer@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU’R CYHOEDD A’R AMGYLCHEDD

14 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 8 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Mansel Charles

2.

Cynghorydd

Karen Davies

3.

Cynghorydd

Jeanette Gilasbey

4.

Cynghorydd

Dorian Phillips

5.

Cynghorydd

Susan Phillips

6.

Cynghorydd

Alan Speake

7.

Cynghorydd

Dai Thomas

8.

Cynghorydd

Aled Vaughan Owen (Vice Chair)

 

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 3 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Penny Edwards

2.

Cynghorydd

Tina Higgins

3.

Cynghorydd

John James (Cadeirydd)

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Arwel Davies

2.

Cynghorydd

Joseph Davies

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 1 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Eryl Morgan

 


 

 

PWYLLGOR CRAFFU

GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

14 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 7 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Kim Broom

2.

Cynghorydd

Karen Davies

3.

Cynghorydd

Tyssul Evans

4.

Cynghorydd

Jean Lewis

5.

Cynghorydd

Emlyn Schiavone

6.

Cynghorydd

Gwyneth Thomas (Cadeirydd)

7.

Cynghorydd

Dorian Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Rob Evans

2.

Cynghorydd

Amanda Fox

3.

Cynghorydd

Gary Jones

4.

Cynghorydd

Ken Lloyd

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Ieuan Wyn Davies (Is-Cadeirydd)

2.

Cynghorydd

Sue Allen

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD– 1 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Louvain Roberts

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        PENODI CADEIRYDD AR GYFER Y CYFARFOD

 

</AI1>

<AI2>

2.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI2>

<AI3>

3.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

</AI4>

<AI5>

5.        ADRODDIAD BLYNYDDOL Y BWRDD CYNLLUNIO RHANBARTHOL YNGHYLCH CAMDDEFNYDDIO CYFFURIAU AC ALCOHOL 2018-19

5 - 32

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GWASANAETH CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU 2018-19

33 - 44

</AI6>

<AI7>

7.        LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR  21AIN MAI, 2018

45 - 50

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>