Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd mawrth 5 Mehefin 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd A GYNHELIR YN YR Yr ystafell bwyllgor, Neuadd y Sir, CAERFYRDDIN AM 10.00 am, Dydd Llun, 11eg Mehefin, 2018 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

Mark James DYB

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Kevin Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224027

E-bost:

kjthomas@sirgar.gov.uk

 

 

 

 


PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

AELODAETH – 5 AELOD

 

GRWP PLAID CYMRU 2 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd W.T. Evans  [Is-Gadeirydd]

2.

Y Cynghorydd Dai Thomas

 

GRWP LLAFUR  2 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd Fozia Akhtar

2.

Y Cynghorydd Suzy Curry [Cadeirydd]

 

 

GRWP ANNIBYNNOL 1 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd Jim Jones

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALWYD AR Y  9FED MAWRTH 2018

5 - 8

</AI3>

<AI4>

4.        DATBLYGU AELODAU - ADOLYGIADAU DATBLYGU PERSONOL.

9 - 22

</AI4>

<AI5>

5.        PROSES FENTORA'R AELODAU

23 - 44

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIADAU BLYNYDDOL CYNGHORWYR

45 - 50

</AI6>

<AI7>

7.        GWEITHIO'N DDI-BAPUR

51 - 58

</AI7>

<AI8>

8.        TREULIAU CYNGHORWYR - HUNANWASANAETH

59 - 62

</AI8>

<AI9>

9.        BLAENRHAGLEN GWAITH Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 2018/19

63 - 68

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>