Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Mercher, 8 Mai 2019

 

 

AT:  YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS GOFAL CYMEDITHASOL AC IECHUD

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd A GYNHELIR YN EBM SC&H Office, County Hall - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP. AM 2.00 yp, AR Dydd Mawrth, 14eg Mai, 2019 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

Mark James DYB

PRIF WEITHREDWR

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Llinos Jenkins

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224088

E-bost:

LlSJenkins@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

  1. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

 

</AI1>

<AI2>

  1. Y TÂL SAFONOL AM OFAL PRESWYL GAN YR AWDURDOD LLEOL AM 2019-20

 

3 - 8

</AI2>

<AI3>

  1. COFNOD PENDERFYNIADAU - 1AF  HYDREF 2018

 

9 - 10

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

 

Sylwer: - Nid oes hawl gan y wasg a'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod. Bydd y cofnod penderfyniad yn cael ei gyhoeddi fel arfer o fewn 3 diwrnod gwaith.