Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Mercher, 27 Chwefror 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Cyngor Sir

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyngor Sir A GYNHELIR YN Siambr, Neuadd y Sir AM 10.00 am, Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

Mark James DYB

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Michelle Evans Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224470

E-bost:

MEEvansThomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

 

</AI4>

<AI5>

5.        CWESTIYNAU GAN AELODAU (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

</AI5>

<AI6>

6.        PENNU TRETH Y CYNGOR AM FLWYDDYN ARIANNOL 2019/20

3 - 20

</AI6>

<AI7>

7.        DATGANIAD POLISI TALIADAU 2019/20

21 - 272

</AI7>

<AI8>

8.        YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATER CANLYNOL:-

 

</AI8>

<AI9>

8 .1        CARTREFI CROESO CYFYNGEDIG - GOFYNIAD CYLLIDO

273 - 280

</AI9>

<AI10>

9.        AELODAETH PWYLLGORAU

 

</AI10>

<AI11>

9 .1        I NODI BOD Y GRWP ANNIBYNNOL WEDI ENWEBU CYNGHORYDD JIM JONES I GYMRYD EU SEDD WAG AR Y PWYLLGOR TRWYDDEDU

 

</AI11>

<AI12>

10.     COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

 

</AI12>

<AI13>

10 .1     PWYLLGOR ARCHWILIO - 14EG RHAGFYR, 2019

 

</AI13>

<AI14>

10 .2     PWYLLGOR SAFONAU - 28AIN IONAWR 2019

 

</AI14>

<AI15>

10 .3     PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - 29AIN IONAWR 2019

 

</AI15>

<AI16>

10 .4     PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU - 6ED CHWEFROR 2019

 

</AI16>

<AI17>

10 .5     PWYLLGOR CYNLLUNIO - 7FED CHWEFROR 2019

 

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

DS: Mae adroddiadau yn cael eu hargraffu mewn du a gwyn yn unig er mwyn arbed costau. Fodd bynnag mae pob adroddiad ar gael ar-lein fel y gall aelodau o'r Pwyllgor / Cyngor Sir a'r cyhoedd weld lluniau/graffiau mewn lliw.