Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Gwener, 17 Ionawr 2020

 

 

At: holl aelodau’r Pwyllgor Archwilio

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Archwilio SYDD I’W GYNNAL YN Siambr, Neuadd y Sir, CAERFYRDDIN, AM 10.00 yb Ar Dydd Gwener, 24ain Ionawr, 2020, ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD ATODEDIG.

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Martin S. Davies

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224059

E-bost:

MSDavies@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


 

PWYLLGOR ARCHWILIO

 

AELODAETH:

8 AELOD O’R CYNGOR AC 1 AELOD ALLANOL Â PHLEIDLAIS

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 4 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd Kim Broom

2.

Y Cynghorydd Karen Davies

3.

Y Cynghorydd Gareth John

4.

Y Cynghorydd Elwyn Williams

 

 

GRŴP LLAFUR – 2 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd Tina Higgins [Cadeirydd]

2.

Y Cynghorydd Bill Thomas

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 1 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd Giles Morgan [Is-Gadeirydd]

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 1 AELOD

 

 

1.

Y Cynghorydd Louvain Roberts

 

 

 

AELOD ALLANOL Â PHLEIDLAIS (1)

Mrs. Julie James

 

 

 


 

AGENDA

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        Y DIWEDDARAF YNGHYLCH AR CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2019/20.

5 - 28

</AI3>

<AI4>

4.        BLAENRHAGLEN GWAITH.

29 - 34

</AI4>

<AI5>

5.        COFRESTR RISG CORFFORAETHOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN.

35 - 52

</AI5>

<AI6>

6.        ARCHWILIAD MEWNOL GRANT RHAGLEN CEFNOGI POBL 2019/20.

53 - 56

</AI6>

<AI7>

7.        AMGUEDDFEYDD.

57 - 68

</AI7>

<AI8>

8.        CYNNYDD O RAN ARGYMHELLION YR ADRODDIAD RHEOLEIDDIO.

69 - 94

</AI8>

<AI9>

9.        YSTYRIED Y DOGFENNAU CANLYNOL PARATOWYD GAN SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU:-

 

</AI9>

<AI10>

9 .1        LLYTHYR ARCHWILIO BLYNYDDOL CYNGOR SIR GAERFYRDDIN;

95 - 100

</AI10>

<AI11>

9 .2        CYNGOR SIR GAERFYRDDIN MEMO CYFRIFON TERFYNOL;

101 - 116

</AI11>

<AI12>

9 .3        ADRODDIADAU LLEOL SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU;

117 - 134

</AI12>

<AI13>

9 .4        ADRODDIADAU CENEDLAETHOL SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU.

135 - 136

</AI13>

<AI14>

10.     COFNODION GRWPIAU PERTHNSAOL I'R PWYLLGOR ARCHWYLIO.

137 - 146

</AI14>

<AI15>

11.     LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 13EG MEDI 2019.

147 - 158

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>