Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

DYDD MERCHER, 27AIN MEHEFIN, 2018.

 

 

At:  holl aelodau’r Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Gofal Cymdeithasol & Iechyd AC ADDYSG & PHLANT

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu GOFAL CYMDEITHASOL & IECHYD AC Addysg & Phlant  SYDD I’W GYNNAL YN Y SIAMBR, NEUADD Y SIR, CAERFYRDDIN AM 9.30 a.m. AR DDydd Mercher, 4ydd Gorffennaf, 2018 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Mark James DYB

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Michelle Evans Thomas

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

(01267) 224470

E-bost:

MEEvansThomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU

GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

14 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 7 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Kim Broom

2.

Cynghorydd

Tyssul Evans

3.

Cynghorydd

Jean Lewis

4.

Cynghorydd

Emlyn Schiavone

5.

Cynghorydd

Gwyneth Thomas [Cadeirydd]

6.

Cynghorydd

Dorian Williams

7.

Lle Gwag

 

 

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Ken Lloyd

2.

Cynghorydd

Andre McPherson

3.

Cynghorydd

Eryl Morgan

4.

Cynghorydd

Louvain Roberts

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 3 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Sue Allen

2.

Cynghorydd

Ieuan Wyn Davies [Is-Gadeirydd]

3.

Cynghorydd

Rob Evans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT

 

14 AELOD O’R CYNGOR, 2 AELOD ANETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS A 3 RHIANT-LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 7 AELOD

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd

Liam Bowen

 

2.

Cynghorydd

Kim Broom

 

3.

Cynghorydd

Betsan Jones

 

4.

Cynghorydd

Jean Lewis

 

5.

Cynghorydd

Darren Price [Cadeirydd]

 

6.

Cynghorydd

Emlyn Schiavone

 

7.

Cynghorydd

Dorian Williams

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd

Dot Jones

 

2.

Cynghorydd

Gary Jones

 

3.

Cynghorydd

Shahana Najmi

 

4.

Cynghorydd

Bill Thomas

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

 

 

 

 

 

1.

Cynghorydd

Ieuan Wyn Davies

 

2.

Cynghorydd

Edward Thomas [Is-Gadeirydd]

 

 

 

 

 

HEB GYSYLLTIAD PLEIDIOL – 1 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

John Jenkins

 

 

 

 

 

Aelodau Anetholedig sydd â Phleidlais (2)

 

 

 

1.

Mrs V. Kenny

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

 

2.

Mrs J. Voyle Williams

Yr Eglwys yng Nghymru

 

 

 

 

 

Rhiant Lywodraethwyr Etholedig sydd â Phleidlais (3)

 

 

 

 

 

1.

Mrs M. Jones

Ardal 1 – Dinefwr

 

2.

Mrs G. Cornock-Evans

Ardal 2 – Caerfyrddin

 

3.

Mr J. Davies

Ardal 3 – Llanelli

 

 

 

 


 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        PENODI CADEIRYDD AR GYFER Y CYFARFOD.

 

</AI1>

<AI2>

2.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI2>

<AI3>

3.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI3>

<AI4>

4.        DATGAN CHWIPIAID PLAID SYDD WEDI EU GWAHARDD.

 

</AI4>

<AI5>

5.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

 

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL YNGHYLCH PERFFORMIAD Y GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL YN SIR GAERFYRDDIN YN 2017/18.

5 - 56

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>